maistra
fai hoo tehnicka

1. DRŽAVNO PRVENSTVO PILOTA UL (SRZ) ZRAKOPLOVA "VRSAR 2017"

HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ -  UL KOMISIJA 

1.  DRŽAVNO PIRVENSTVO PILOTA UL  (SRZ) ZRAKOPLOVA   

VRSAR   2017  

 ORGANIZATOR: AEROKLUB VRSAR – VRSAR  CRLJENKA 5 , 5240 VRSAR

MJESTO ODRŽAVANJA: AERODROM VRSAR,   16.09.2017 - OD 10.00

UVJETI: PILOT MORA ISPUNJAVATI SVE VAŽEĆE PROPISE

KOTIZACIJA : 200 HRK PO ZRAKOPLOVU(TROŠKOVI ORGANIZACIJE I VEČERE)

SMJEŠTAJ : U PANSIONIMA I HOTELIMA U VRSARU 

REZERVACIJA: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PRAVILA NATJECANJA , FAI VAŽEĆI PRAVILNIK ZA DISCIPLINU

DIREKTOR NATJECANJA: KRASNODAR RAGUŽ

DIREKTOR LETAČKIH OPERACIJA : MIĆO TOMINAC

GLAVNI SUDAC : RAJKO TOMAŠIĆ

SUCI: BENJAMIN LIČER ,NINO DULIKRAVIĆ, MARIAN SLUK

OBRADA REZULTATA: DARKO PROKEŠ, DRAŽ SAČIĆ

PREDSJEDNIK ŽIRIJA: VLADO MIKAC,ZORAN PREMUŠ, NIKOLA BIJELIĆ

TEHNIČKO OSIGURANJE; MIRSAD HAFIZOVIĆ, MLADEN RELJIĆ, DARKO RADIĆ

FIZIČKO OSIGURANJE: BRANKO MARAS, JUS SECURITY, AEROKLUB VRSAR

LOGISTIKA NATJECANJA; IRFAN HAFIZOVIĆ, DARIO KOCIJANČIĆ, MARKO ĐAKOVIĆ,  MOJCA DOLENC

TRANSPORT: IVAN JUKIĆ

SUDJELOVANJE NA NATJECANJU NA VLASTITU ODGOVORNOST.!!!!

ROK ZA PRIJAVU .  12.09.2017.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 AEROKLUB VRSAR - VRSAR

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo