maistra
fai hoo tehnicka
×

Warning

Error loading component: com_k2, Component not found.

Nagrade HZS-a

Faust Vrančić

faust 500 Na 94. generalnoj Skupštini Svjetske Zrakoplovne Federacije, koja je održana od 17. do 21. listopada 2001. u Montreauxu, Švicarska, usvojena je odluka o dodijeli nagrade Hrvatskog zrakoplovnog saveza – Republike Hrvatske, "Faust Vrančić Medal" (medalja s likom Fausta Vrančića), koja je u rangu s FAI Silver Medal, a dodjeljuje se, na nivou svijeta, za najbolje tehničke inovacije u padobranstvu

Ikar

ikar 500 Nagrada "Ikar" najviša je nagrada Hrvatskoga zrakoplovnog saveza. Dodjeljuje se pojedincima i skupinama, na temelju natječaja, za osobita dostignuća u zrakoplovstvu, a naročito u športskom zrakoplovstvu. Može se dodijeliti pojedincu ili skupini samo jedanput i to za neko vremensko razdoblje ili za životno djelo. Može se dodijeliti i posmrtno pojedincu, te počasno pojedincu ili skupini.

Orao

orao 500 Nagrada "Orao" najviša je nagrada Hrvatskoga zrakoplovnog saveza koja se dodjeljuje pojedincu ili skupini koja je u protekloj godini postigla najbolje športske rezultate u nekom od zrakoplovnih športova. Nagrada se dodjeljuje na temelju pravila koja donosi Komisija određenog zrakoplovnog športa, a odobrava ih Izvršni odbor HZS-a. Brončana statua orla djelo je akademskog kipara Stipe Sikirice.

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo