maistra
fai hoo tehnicka

Objava Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2018. godini

NACIONALNIM SAVEZIMA TEHNIČKE KULTURE

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: HZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije Državnog proračuna za 2018. godinu u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577028 - Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (Narodne novine, broj 119/16) Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj na 19. sjednici održanoj 19. svibnja 2017 . godine donosi

ODLUKU
o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2018. godini

I. Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2018. godini s ukupnim planiranim/očekivanim iznosom od 16.330.108,00 kuna.

II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr 1. lipnja 2017. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim nacionalnim savezima tehničke kulture.

III. Rok za prijavu prijedloga programa je 18. rujna 2017. godine.

IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:

1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2018. godini

2. Upute za prijavitelje

3. Obrasci:

a) Obrazac opisa programa

b) Obrazac proračuna programa

c) Obrazac popisa prijedloga programa s traženim iznosima

d) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

e) Obrazac izjave o partnerstvu

f) Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora

g) Obrazac životopisa voditelja aktivnosti u kojima su primarni korisnici djeca i mladi

h) Obrazac za vrednovanje programa

i) Popis za provjeru administrativnih uvjeta Javnog poziva

V. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

Predsjednik HZTK
Ivan Vlainić, v. r.

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo