maistra
fai hoo tehnicka

Prva radionica sa rotokopterima

U organizaciji aerokluba Osijek u sklopu proljeća u domu tehnike održana je prva radionica sa rotokopterima na daljinsko upravljanje. Radionicu je pohađalo devet polaznika osječkih osnovnih škola koji su kroz tri dana teoretski dio zatim u dvorani osnovne škole Vladimir Becić u trajanju od deset sati praktični dio tehniku upravljanja rotokopterima.

Tijekom radionice učenici s velikim zanimanjem pratili i savladavali vještine upravljanja održano je i natjecanje koje su promatrali i sami roditelji polaznika koji su dali visoku ocjenu ovom novom projektu. Po završetku radionice podijeljene su i diplome za uspješno završenu radionicu.

Ovaj novi projekt proveli su mentori aerokluba Osijek Filip Glogoški, Petar Sušac i Antun Šikić.

Polaznici: 

 • Adrian Trogrlić
 • Leon Činčurak
 • Luka Grgić
 • Mate Prka
 • Ivan Kirin
 • Adam Kirin
 • Mislav Dankoš
 • Andrija Ivanković
 • Ivan Kelam Rupčić

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
 • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
 • Arhiva - raketno modelarstvo
 • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
 • Arhiva - padobranstvo
 • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
 • Arhiva - parajedriličarstvo
 • Arhiva - ultra lako letenje
 • Arhiva - balonstvo