maistra
fai hoo tehnicka

Radionica zrakoplovnih modelara "Beli Manastir"

Beli Manastir, 09.01.- 10.01.2014.

U vrijeme školskih praznika aeroklub "Osijek" u Belom Manastiru organizirao je radionicu zrakoplovnih modelara četvrti puta za redom u razdoblju od 09. do 10.01.2015. godine na kojoj su se izrađivali modeli F1N-150. Šest polaznika izradilo je po dva modela koje su isprobali u dvorani i ujedno ih pripremili za nadolazeće međunarodno natjecanje koje će se održati u Čemincu krajem mjeseca. Radionicu u vodili članovi aerokluba Miro Suver i Josip Lučić koji su po završetku radionice podijelili diplome polaznicima.

bm

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo