maistra
fai hoo tehnicka

O motornom letenju avionom

motorno letenje avionomLetenje avionom na prostoru Hrvatske ima tradiciju gotovo toliko dugu kao letenje avionom u svijetu. Svega nekoliko godina nakon prvog povijesnog leta braće Wright, polijeće prvi avion konstruiran i izgrađen u Hrvatskoj od hrvatskog čovjeka.

Godine 1910. slavni hrvatski izumitelj inženjer Slavoljub Penkala gradi avion u jednom priručnom hangaru na zagrebačkom Črnomercu uz svesrdnu pomoć, kasnije prvog hrvatskog pilota, Dragutina Novaka. Od tada do danas prošlo je skoro jedno stoljeće u kojem je obučeno naraštaja i naraštaja hrvatskih pilota koji su i u sportskim dosezima dotaknuli vrh sportskog zrakoplovstva.

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo