maistra
fai hoo tehnicka

Svjetsko padobransko prvenstvo Mondial 2012 u Dubaiu

Svjetski padobranski kup, Belluno, Italija

33. FAI Svjetsko padobransko prvenstvo u klasičnim disciplinama, Banja Luka, BiH

Svjetsko padobransko prvenstvo "Mondial 2012" u Dubaiu

Fotografije

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo