maistra
fai hoo tehnicka

Kategorizacija

Helena Janson - kategorija II - vrijedi do: 31.08.2015.

Sport: Padobranstvo
Osnova: 8. MJESTO NA EUROPSKOM PRVENSTVU 2013.
Datum početka: 01.09.2013.
Datum kraja: 31.08.2015.
Županija: Osječko-Baranjska županija

Damir Sladetić - kategorija I - vrijedi do: 31.03.2015.

Sport: Padobranstvo
Osnova: 3. MJESTO NA SVJETSKOM PRVENSTVU 2011. ( SKOK NA CILJ ).
Datum početka: 01.04.2011.
Datum kraja: 31.03.2015.
Županija: Grad Zagreb

Damir Sladetić - kategorija I - vrijedi do: 01.10.2014.

Sport: Padobranstvo
Osnova: 6. MJESTO NA SVJETSKOM PRVENSTVU 2010. (GENERALNI PLASMAN-POJEDINAČNO)
Datum početka: 01.10.2010.
Datum kraja: 01.10.2014.
Županija: Grad Zagreb

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo