maistra
fai hoo tehnicka

Kategorizacija

Radoslav Ostermann - kategorija III - vrijedi do: 31.10.2014.

Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2013.
Datum početka: 01.11.2013.
Datum kraja: 31.10.2014.
Županija: Grad Zagreb
 • Istekle

  Jelena Kantoci - kategorija III - vrijedi do: 01.04.2013.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2012. (PRECIZNO SLIJETANJE)
  Datum početka: 01.05.2012.
  Datum kraja: 01.04.2013.
  Županija: Grad Zagreb

  Nikola Kuzmić - kategorija III - vrijedi do: 01.04.2013.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2012. (PRECIZNO SLIJETANJE)
  Datum početka: 01.04.2012.
  Datum kraja: 01.04.2013.
  Županija: Varaždinska županija

  Marko Hrgetić - kategorija III - vrijedi do: 01.09.2012.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2011. (PRELETI)
  Datum početka: 01.09.2011.
  Datum kraja: 01.09.2012.
  Županija: Primorsko-Goranska županija

  Jelena Kantoci - kategorija III - vrijedi do: 01.05.2012.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2011. (PRECIZNO SLIJETANJE)
  Datum početka: 01.05.2011.
  Datum kraja: 01.05.2012.
  Županija: Grad Zagreb

  Marko Hrgetić - kategorija III - vrijedi do: 01.08.2011.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2010.
  Datum početka: 01.08.2010.
  Datum kraja: 01.08.2011.
  Županija: Primorsko-Goranska županija

  Bruno Pavić - kategorija IV - vrijedi do: 01.05.2011.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 2. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2010. (PRECIZNO SLIJETANJE)
  Datum početka: 01.07.2010.
  Datum kraja: 01.05.2011.
  Županija: Grad Zagreb

  Radoslav Ostermann - kategorija III - vrijedi do: 01.05.2011.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2010. (PRECIZNO SLIJETANJE)
  Datum početka: 01.07.2010.
  Datum kraja: 01.05.2011.
  Županija: Grad Zagreb

  Sonja Papeš - kategorija III - vrijedi do: 01.05.2011.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2010. (PRECIZNO SLIJETANJE)
  Datum početka: 01.05.2010.
  Datum kraja: 01.05.2011.
  Županija: Grad Zagreb

  Marko Hrgetić - kategorija III - vrijedi do: 01.08.2010.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2009.
  Datum početka: 01.08.2009.
  Datum kraja: 01.08.2010.
  Županija: Primorsko-Goranska županija

  Bruno Pavić - kategorija IV - vrijedi do: 01.07.2010.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 2. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2009.
  Datum početka: 01.07.2009.
  Datum kraja: 01.07.2010.
  Županija: Grad Zagreb

  Radoslav Ostermann - kategorija III - vrijedi do: 01.07.2010.

  Sport: Slobodno letenje (parajedriličarstvo)
  Osnova: 1. MJESTO NA NACIONALNOM PRVENSTVU 2009. (PRECIZNO SLIJETANJE)
  Datum početka: 01.07.2009.
  Datum kraja: 01.07.2010.
  Županija: Grad Zagreb

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
 • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
 • Arhiva - raketno modelarstvo
 • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
 • Arhiva - padobranstvo
 • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
 • Arhiva - parajedriličarstvo
 • Arhiva - ultra lako letenje
 • Arhiva - balonstvo