maistra
fai hoo tehnicka

Parajedriličari ispiti i seminar

paragliding ikonaObavještavamo zainteresirane kandidate da će se ovogodišnji jednodnevni seminar i ispit za stjecanje športskih i dozvola za natjecanja u parajedriličarstvu održati 27. ožujka 2015. (petak) s početkom u 16:00 h, u prostorijama HZTK, Dalmatinska 12 (drugi kat).

Molimo dostavu kandidatura na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zaključno sa datumom 25.03.2015.

Naknada za seminar, ispit i izdavanje športske dozvole HZS iznosi 350,00 kn i uplaćuje se na račun HZS-a na broj:

IBAN: HR0923400091110031304, Privredna banka Zagreb
Svrha uplate: naknada za seminar, ispit i izdavanje sportske dozvole HZS

Molimo sve kandidate da sa sobom na ispit obavezno ponesu:

 • Popunjeni zahtjev za izdavanje natjecateljske dozvole
 • Kopiju dozvole pilota jedrilice
 • Kopiju uplatnice o plaćenoj naknadi
 • Po položenom ispitu fotografiju u elektronskom obliku dostaviti na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Napomena: Ispitu mogu pristupiti samo kandidati s položenim ispitom za pilota jedrilice.

Izvorni dokument: 
pdf seminar_i_ispit_parajedrilicarstvo.pdf

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
 • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
 • Arhiva - raketno modelarstvo
 • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
 • Arhiva - padobranstvo
 • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
 • Arhiva - parajedriličarstvo
 • Arhiva - ultra lako letenje
 • Arhiva - balonstvo