maistra
fai hoo tehnicka

O zrakoplovnom jedriličarstvu

zrakoplovno jedrilicarstvoZrakoplovno jedriličarstvo je vrlo rašireni šport u svijetu, a glavna odlika jedrenja je let bez motora, koji može trajati i po nekoliko sati te mogu preletjeti i nekoliko stotina kilometara u jednom preletu (ovisno o vremenskim uvjetima, ali i vještini pilota).

Budući da nema vlastiti motor, jedrilica najčešće uzlijeće pomoću aerozaprege. Dakle, pomoću vučnog užeta se pričvrsti za avion koji je zatim uzdigne do željene visine. Tada pilot jedrilice otkači jedrilicu od aviona i nastavlja slobodan let dok se avion vraća natrag na aerodrom.

Način upravljanja jedrilicom je gotovo posve isti kao i kod aviona, izuzev toga što nema motor. Način na koji se zadržava u zraku je sličan onome kod zmajeva i paraglidera, ali mogu duže izdržati u zraku i prijeći veće udaljenosti.

U sportskim natjecateljskim disciplinama zrakoplovnog jedriličarstva natjcatelji se rangiraju po vremenu, brzini ili duljini preleta, ovisno o zadanoj disciplini natjecanja.

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo