maistra
fai hoo tehnicka

Otvoreno Državno prvenstvo u zrakoplovnom jedriličarstvu

RASPIS ZA ORGANIZACIJU OSMOG OTVORENOG DRŽAVNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU

Aeroklub SINJ – jedriličarska sekcija
RASPIS ZA ORGANIZACIJU OSMOG OTVORENOG DRŽAVNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU 02.07.2017. – 09.07.2017.

preuzmite dokument

pdf

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo