maistra
fai hoo tehnicka

Seminar/radionica za stjecanje sportske dozvole HZS

Obavještavamo zainteresirane kandidate da će se ovogodišnji seminar/radionica za stjecanje športskih dozvola HZS u zrakoplovnom jedriličarstvu održati 28. ožujka 2015. (subota) s početkom u 8:00 h na aerodromu Grobnik.

Molimo dostavu kandidatura na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zaključno sa datumom 26.03.2015.

Kotizacija za seminar/radionicu iznosi 200 kn i uplaćuje se na račun JK "Krila Kvarnera":

IBAN: HR1423400091117046545, Privredna banka Zagreb
Svrha uplate: kotizacija za seminar

Izvorni dokument: 
pdf seminar_zrakoplovno_jedrilicarstvo.pdf

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo